Chlor ŠOK 2,4 kg  

Chlor ŠOK 2,4 kg


463 Kč s DPH


Chlor šok je vhodný do bazénu v případě vzniku problémů s vodní řasou a při zakalení bazénu. Chlor šok pročistí celý systém bazénu a dokonale zlikviduje všechny bakterie. Chlor šok účinkuje rychle a spolehlivě. Přípravek lze používat i pro průběžnou dezinfekci vody v bazénu v průběhu sezóny.

Návod na použití:

Při práci s přípravkem používejte osobní ochranné pomůcky (ochranný oděv, rukavice, ochranné brýle případně respirátor), nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte uvolnění přípravku do složek životního prostředí. Přípravek rozmíchejte v nádobě s vodou a při zapnuté cirkulaci vody přidávejte do bazénové vody. Po použití přípravku zamezte koupání a nechte minimálně 5 hodin působit. Pro zajištění kvality a bezpečnosti vody je nutné měřit a dodržovat stanovené hodnoty volného chloru v rozmezí (0,3-0,6 mg/dm3) a pH v rozmezí (6,8-7,4). Pokud je hodnota obsahu volného chloru vyšší než 0,6 mg/l, zamezte koupání, dokud obsah volného chloru neklesne na optimální hodnotu.

Dávkování:

  • Při prvním napuštění použijeme 70-150 g/10 m3
  • Při problémech s vodou použijeme šokovou dávku 150-180 g/10 m3

Složení: Dichlorisokyanurát sodný-dihydrát 90-100 g/100 g (CAS: 51580-86-0. ES: 220-767-7) 

Reklama

AQUABOT